Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 28, poz. 319, z późn. zm.) oraz z art. 221 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 267) obywatelom oraz organizacjom społecznym służy prawo składania petycji, skarg i wniosków do instytucji publicznych.

Skargi i wnioski wniesione do Rady Izby Notarialnej w Gdańsku, dotyczące działalności Izby Notarialnej w Gdańsku oraz notariuszy, zastępców notarialnych, asesorów notarialnych lub aplikantów notarialnych zrzeszonych w Izbie, przyjmowane są przez pracowników Biura Rady i przekazywane do rozpatrzenia Radzie, zgodnie z jej kompetencjami.

Korespondencję do Rady Izby Notarialnej należy kierować pod adres:

Izba Notarialna w Gdańsku z siedzibą w Sopocie

ul. Władysława Jagiełły 10
81-757 Sopot

Biuro Rady Izby Notarialnej w Gdańsku  czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00.

Historia zmian:

2014-02-20 23:43:21: dodanie treści przez adam.necel;