Zespół ds. Wizytacji

UCHWAŁA NUMER 3/371/2018
Rady Izby Notarialnej w Gdańsku z dnia 23 marca 2018 roku

o powołaniu członków Zespołu ds. Wizytacji

1. Na podstawie punktów 14 i 16 Regulaminu Wewnętrznego Urzędowania Rady Izby Notarialnej w Gdańsku Rada powołuje nowy Zespół do spraw Wizytacji w następującym składzie:

1) Ewa Panc – notariusz w Gdańsku – Przewodnicząca,
2) Magdalena Chyła – notariusz w Toruniu,
3) Bożena Drożdżał – notariusz w Elblągu,
4) Dorota Ewertowska – notariusz w Gdyni,
5) Aleksander Giżewski – notariusz w Rypinie,
6) Dorota Kosmania–Sadowska – notariusz w Grudziądzu,
7) Piotr Langowski – notariusz w Gdańsku,
8) Magdalena Robakowska–Trzeciak – notariusz w Szubinie,
9) Maria Jolanta Sarnowska – notariusz w Brodnicy,
10) Dorota Tomaszewska – notariusz w Gdyni,
11) Danuta Wandiuk – notariusz w Bydgoszczy,
12) Danuta Wróbel – notariusz w Toruniu.

2. Członkowie Zespołu ds. Wizytacji przeprowadzają wizytacje i lustracje przewidziane przepisami prawa oraz inne – na podstawie decyzji Rady.

3. W uzasadnionych przypadkach, wizytacje i lustracje w określonym przedmiocie i w stosunku do określonego notariusza lub asesora – mogą przeprowadzać notariusze wyznaczeni przez Radę, nie będący członkami Zespołu do sprawa Wizytacji.

Historia zmian:

2020-04-01 07:02:39: dodanie treści przez cellinfo;