Zespół ds. Wizytacji

UCHWAŁA NUMER 3/327/2015
Rady Izby Notarialnej w Gdańsku
z dnia 27 marca 2015 roku
o powołaniu członków Zespołu ds. Wizytacji

 1. Na podstawie punktów 14 i 16 Regulaminu Wewnętrznego Urzędowania Rady Izby Notarialnej w Gdańsku Rada powołuje nowy Zespół do spraw Wizytacji w następującym składzie:
  • Ewa Panc – notariusz w Gdańsku – Przewodnicząca,
  • Magdalena Chyła – notariusz w Toruniu,
  • Bożena Drożdżał – notariusz w Elblągu,
  • Aleksander Giżewski – notariusz w Rypinie,
  • Danuta Wandiuk – notariusz w Bydgoszczy,
  • Dorota Kosmania – Sadowska – notariusz w Grudziądzu,
  • Piotr Langowski – notariusz w Gdańsku,
  • Lucyna Lissewska – notariusz w Bydgoszczy,
  • Edwarda Puszczykowska – notariusz w Inowrocławiu,
  • Magdalena Robakowska-Trzeciak – notariusz w Szubinie,
  • Maria J. Sarnowska – notariusz w Brodnicy,
  • Danuta Wróbel – notariusz w Toruniu.
 2. Członkowie Zespołu ds. Wizytacji przeprowadzają wizytacje i lustracje przewidziane przepisami prawa oraz inne – na podstawie decyzji Rady.
 3. W uzasadnionych przypadkach, wizytacje i lustracje w określonym przedmiocie i w stosunku do określonego notariusza lub asesora – mogą przeprowadzać notariusze wyznaczeni przez Radę, nie będący członkami Zespołu do sprawa Wizytacji.

Historia zmian:

2017-07-14 12:35:46: edycja treści przez cellinfo;

2017-07-14 12:34:28: edycja treści przez cellinfo;

2014-01-28 21:06:15: dodanie treści przez izbamarcin;