Organizacja, przedmiot działalności i kompetencje oraz organy

 

Izba Notarialna w Gdańsku od chwili powstania posiada osobowość prawną. Jej organami są:

1) Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby,

2) Rada Izby Notarialnej.

W ramach Izby Notarialnej w Gdańsku istnieje również Sąd Dyscyplinarny, który powołany jest do orzekania w sprawach dyscyplinarnych oraz Zespół do spraw wizytacji, który powołany jest do przeprowadzania wizytacji w kancelariach notarialnych.

Izba Notarialna w Gdańsku posiada również swojego przedstawiciela w Krajowej Radzie Notarialnej, która jest reprezentantem notariatu i składa się z notariuszy wybranych przez Walne Zgromadzenia Notariuszy poszczególnych Izb Notarialnych.

Izba Notarialna w Gdańsku zrzesza: notariuszy, zastępców notarialnych oraz aplikantów notarialnych.

Nadzór nad działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego sprawuje Minister Sprawiedliwości osobiście, za pośrednictwem prezesów sądów okręgowych lub sądów okręgowych albo przez wyznaczone osoby. Nadzór nad notariuszami, zastępcami notarialnymi, asesorami notarialnymi oraz aplikantami notarialnymi na obszarze właściwości Izby Notarialnej w Gdańsku wykonuje również Rada Izby przez swoich członków lub przez wyznaczonych w tym celu notariuszy niebędących członkami rady albo emerytowanych notariuszy.

Historia zmian:

2017-04-10 19:20:50: edycja treści przez adam.necel;

2014-03-09 16:46:08: dodanie treści przez adam.necel;