Majątek

Działalność Izby Notarialnej w Gdańsku finansowana jest z obowiązkowych składek notariuszy na potrzeby samorządu notarialnego. Wysokość tych składek uchwalana jest każdego roku przez Krajową Radę Notarialną w porozumieniu z Radami Izb Notarialnych.

Zebrane składki służą do finansowania zadań ustawowych samorządu notarialnego, a także do zapewnienia koniecznej do wypełniania tych zadań infrastruktury, na którą składa się nieruchomość położona w Sopocie przy ulicy Władysława Jagiełły 10 oraz jej wyposażenie. Wskazana nieruchomość stanowi siedzibę Izby Notarialnej w Gdańsku.

Historia zmian:

2014-03-10 20:25:20: dodanie treści przez adam.necel;