Instrukcja obsługi BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet. Niniejsza strona BIP służy udostępnianiu niezbędnych informacji na temat działalności Izby Notarialnej w Gdańsku.

Strona BIP Izby Notarialnej w Gdańsku składa się z:

  • menu przedmiotowego po lewej stronie ekranu – kliknięcie w dany punkt menu powoduje wyświetlenie odpowiedniej treści lub rozwinięcie rozszerzonego menu
  • okna treści po prawej stronie ekranu, w którym wyświetlana jest treść zgodna z wybraną pozycją menu lub rozszerzonego menu wraz z informacją o autorze informacji oraz czasie wytworzenia i aktualizacji tej informacji
  • stopki u dołu ekranu, w której znajdują się m.in. się odniesienie do strony główniej www.bip.gov.pl, odniesienie do niniejszej instrukcji, odniesienie do mapy niniejszej strony

Informacje publiczne nie udostępnione na stronie BIP Izby Notarialnej w Gdańsku zostaną udostępnione na wniosek zainteresowanych osób.

 

Historia zmian:

2014-03-09 16:29:06: dodanie treści przez adam.necel;