Strona Główna

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Izby Notarialnej w Gdańsku,

utworzonych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 powołanej ustawy. Dostęp do informacji publicznych będących w posiadaniu Izby Notarialnej w Gdańsku uzyskać można na niniejszych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Izby Notarialnej w Gdańsku pod adresem: www.gdin.pl oraz w Biurze Rady Izby Notarialnej w Gdańsku, do którego dane kontaktowe podane są poniżej.

 

Izba Notarialna w Gdańsku z siedzibą w Sopocie

ul. Władysława Jagiełły 10
81-757 Sopot

www.gdin.pl

Tel. 58 551 63 55, 58 551 50 98
Fax 58 551 50 97

e-mail: izba@gdin.pl

Biuro Rady Izby Notarialnej w Gdańsku
czynne jest
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00

 

Osobą, która wytwarza i wprowadza informacje do Biuletynu Informacji Publicznej Izby Notarialnej w Gdańsku jest Paweł Bojahr, tel. 58 551 63 55, 58 551 50 98, e-mail: izba@gdin.pl.

Historia zmian:

2017-07-14 12:42:54: edycja treści przez cellinfo;

2014-03-09 17:02:36: dodanie treści przez ;