Zastępcy notarialni

Wykaz zastępców notarialnych Izby Notarialnej w Gdańsku

Instytucja zastępcy notarialnego została wprowadzona do polskiego prawodawstwa mocą ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (DZ. U. poz. 829), na podstawie której dokonano zmiany między innymi ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 164).

Zastępcą notarialnym jest osoba, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu notarialnego i złożyła ślubowanie. Minister Sprawiedliwości niezwłocznie po ustaleniu wyniku egzaminu notarialnego wydaje zaświadczenie o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, które doręcza zastępcy notarialnemu i Prezesowi Rady Izby Notarialnej, właściwej według miejsca zamieszkania zastępcy notarialnego. Na podstawie takiego zaświadczenia, Prezes Rady właściwej Izby Notarialnej odbiera ślubowanie, a następnie umieszcza zastępcę notarialnego w wykazie zastępców notarialnych danej Izby. Rada skreśla zastępcę notarialnego z wykazu: na wniosek zastępcy notarialnego, z chwilą powołania zastępcy notarialnego na stanowisko notariusza lub w wypadku orzeczenia wobec zastępcy notarialnego kary dyscyplinarnej polegającej na skreśleniu z wykazu zastępców notarialnych. Skreślenie z wykazu zastępców notarialnych skutkuje wygaśnięciem uprawnień zastępcy notarialnego.

Zastępca notarialny może być zatrudniony w kancelarii notarialnej. W przypadkach, gdy notariusz nie może pełnić swych obowiązków, sam notariusz, Prezes Rady właściwej Izby Notarialnej lub Rada Izby Notarialnej – w zależności od przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez notariusza – wyznacza na ten czas zastępstwo spośród zastępców notarialnych zatrudnionych w kancelarii notariusza albo spośród zastępców notarialnych z wykazu właściwej Izby Notarialnej. Notariusz może również upoważnić zastępcę notarialnego zatrudnionego w swojej kancelarii do wykonywania czynności notarialnych w wypadkach innych niż wyżej opisane.

Historia zmian:

2019-08-02 11:13:39: edycja treści przez cellinfo;

2019-02-28 14:14:33: edycja treści przez cellinfo;

2019-02-04 14:23:15: edycja treści przez cellinfo;

2018-06-21 12:58:32: edycja treści przez cellinfo;

2018-05-28 16:26:40: edycja treści przez cellinfo;

2018-03-17 16:26:50: edycja treści przez cellinfo;

2017-06-21 11:47:08: edycja treści przez cellinfo;

2017-04-05 18:08:05: edycja treści przez adam.necel;

2017-01-10 14:55:23: edycja treści przez adam.necel;

2016-11-05 21:18:20: edycja treści przez adam.necel;

2016-10-24 16:46:17: edycja treści przez adam.necel;

2016-10-23 21:04:18: edycja treści przez adam.necel;

2016-10-23 20:53:20: edycja treści przez adam.necel;

2016-10-23 20:49:53: edycja treści przez adam.necel;

2016-10-23 20:45:04: edycja treści przez adam.necel;

2016-07-04 22:35:32: edycja treści przez adam.necel;

2016-04-05 20:45:11: edycja treści przez adam.necel;

2016-02-04 23:03:22: edycja treści przez adam.necel;

2016-01-24 19:48:21: edycja treści przez adam.necel;

2015-07-06 09:57:10: edycja treści przez adam.necel;

2015-04-20 19:31:54: edycja treści przez adam.necel;

2014-10-13 21:30:14: edycja treści przez adam.necel;

2014-10-13 21:28:35: edycja treści przez adam.necel;

2014-09-01 21:07:55: edycja treści przez adam.necel;

2014-06-26 22:19:38: edycja treści przez adam.necel;

2014-03-09 16:57:41: dodanie treści przez adam.necel;